lokalnyhit.pl
opcjonalny opis

Polecamy

Prowadząc własną działalność gospodarczą(nawet tą jednoosobową) przedsiębiorcy zmuszeni są przez jednostki kontrolujące(ZUS, US, PIP, PIS, GIODO) do poszerzania swojej wiedzy w wielu aspektach prawnych. Nie jest to zadanie łatwe. Dlatego też postanowiliśmy ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie własnego biznesu i odciążyć ich od nadmiernych obowiązków związanych z księgowością, kadrami i płacami, bhp, p.poż., czy nawet ochroną środowiska. Przejmujemy te obowiązki na siebie. Przedsiębiorca może zająć się już tylko rozwijaniem własnej firmy i poszukiwaniem nowych kontrahentów.

Zaufało nam kilkadziesiąt firm z naszego regionu!


 

Zapraszamy zatem do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą:

 

BHP

 • przeprowadzamy szkolenia wstępne i okresowe  bhp pracowników, pracodawców;
 • przeprowadzamy szkolenia w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy;
 • pełnienie zadań służby bhp;
 • opracowanie ryzyka zawodowego;
 • opracowanie instrukcji bhp(IBWR, instrukcje stanowiskowe, instrukcje bezpiecznego wykonywania prac);
 • przeprowadzanie audytów bhp;
 • wdrażanie i nadzór nad systemami zarządzania bezpieczeństwem;
 • prowadzenie rejestrów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • organizowanie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz wiele innych;

 

P.POŻ.

 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
 • oznakowanie dróg ewakuacyjnych i dobór środków ochrony przed pożarem;
 • szkolenia dotyczące ewakuacji oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 • Ewidencja i kontrola środków gaśniczych, podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów p.poż. oraz wiele innych;

 

KADRY I PŁACE

 • prowadzenie akt osobowych;
 • przygotowanie dokumentacji do ZUS;
 • sporządzanie sprawozdań do GUS;
 • sporządzanie list płac i obliczanie wynagrodzeń pracowników;
 • migracja danych do programu Płatnik i wiele innych;

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • sporządzanie kart informacyjnych oraz raportów oddziaływania na środowisko;
 • sporządzanie zezwoleń na zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów;
 • pozwolenia wodnoprawne;
 • pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
 • prowadzenie kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadów;
 • opłata produktowa;
 • opłata depozytowa;
 • rejestracja w GIOŚ(wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny);
 • opłaty za korzystanie ze środowiska;
 • KOBIZE i wiele innych;

Napisz do nas

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Aby wysłać formularz musisz wypełnić wszystkie wymagane pola!
Wiadomość została wysłana, dziękujemy!
Zawartość tego formularza została przed chwilą wysłana.
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony:
www.sluzbabhp.pl